Termeni şi condiţii pentru evaluările şi recenziile clienţilor

Aceste Condiţii de utilizare reglementează comportamentul dvs. în legătură cu serviciul de Evaluări şi rapoarte ale clienţilor oferit de Pampers („Serviciul CRR”). În caz de conflict între Politica de confidenţialitate a Pampers şi aceste Condiţii generale, Condiţiile generale vor prevala în ceea ce priveşte serviciul CRR.

Prin depunerea unui conţinut la Pampers, declaraţi şi confirmaţi:

 • că sunteţi singurul autor şi proprietar al drepturilor de proprietate intelectuală asupra acestuia;
 • că aţi renunţat de bunăvoie la toate „drepturile morale” pe care le-aţi putea deţine asupra acestui conţinut;
 • că întregul conţinut pe care îl publicaţi este corect;
 • că aveţi cel puţin 13 ani;
 • că utilizarea conţinutului pe care îl furnizaţi nu încalcă aceste Condiţii de utilizare şi nu va provoca niciun prejudiciu vreunei persoane fizice sau morale.

Sunteţi de asemenea de acord şi confirmaţi că nu veţi prezenta niciun conţinut:

 • care ştiţi că este fals, incorect sau induce în eroare;
 • care încalcă drepturile de autor, brevet, marcă secret comercial sau alte drepturi de proprietate sau drepturi de publicitate sau confidenţialitate ale unor terţi;
 • ordonanţă sau regulament (inclusiv, dar fără a se limita la cele care reglementează controlul exportului, protecţia consumatorilor, concurenţa neloială, anti-discriminarea sau publicitatea falsă);
 • care este sau ar putea fi considerat în mod rezonabil ca fiind defăimător, calomniator, răuvoitor, parţial sau ofensator din punct de vedere rasist sau religios, ameninţător sau tracasant în mod ilegal faţă de orice persoană, partenariat sau corporaţie;
 • pentru care aţi fost compensat sau aţi primit o compensaţie din partea unui terţ oarecare;
 • care include orice informaţii referitoare la alte site-uri Web, adrese, adrese de e-mail, informaţii de contact sau numere de telefon;
 • care conţine orice fel de virusuri de computer, viermi sau alte programe sau fişiere care ar putea afecta computerele.

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să degajaţi pe Pampers (şi pe funcţionarii, directorii, agenţii, sucursalele, societăţile mixte, angajaţii şi furnizorii terţi de servicii, inclusiv dar fără a se limita la Bazaarvoice, Inc.) de orice responsabilitate pentru orice reclamaţii, revendicări şi daune (reale sau indirect) de orice fel sau gen, cunoscute sau necunoscute, inclusiv onorariile rezonabile de avocat, care ar putea rezulta din încălcarea declaraţiilor şi garanţiilor de mai sus, sau din încălcarea de către dvs. a oricărei legi sau drepturi ale unui terţ.

Pentru orice conţinut trimiteţi, acordaţi Pampers dreptul şi licenţa perpetue, irevocabile, fără redevanţă şi transferabil de a folosi, copia, modifica, şterge în totalitate, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate şi/sau vinde şi/sau distribui acest conţinut şi/sau de a include conţinutul în orice formă, mediu sau tehnologie oriunde în lume, fără nicio compensaţie pentru dvs.

Orice conţinut prezentaţi poate fi utilizat la discreţia exclusivă a Pampers. Pampers îşi rezervă dreptul de a schimba, condensa sau şterge orice conţinut de pe site-ul Web al Pampers, dacă Pampers consider, la discreţia sa exclusivă, că acest conţinut încalcă directivele referitoare la conţinut sau orice alte prevederi ale acestor Condiţii de utilizare. Pampers nu garantează că veţi putea recurge la Pampers pentru a edita sau şterge orice conţinut pe care l-aţi prezentat. Evaluările şi rapoartele scrise sunt în general publicate după două până la patru zile lucrătoare. Pampers îşi rezervă, totuşi, dreptul de a scoate sau refuza să publice orice prezentare din orice motiv. Recunoaşteţi că dvs. şi nu Pampers sunteţi răspunzător pentru conţinutul prezentării dvs. Nimic din conţinutul pe care îl prezentaţi nu va fi supus unei obligaţii de confidenţialitate din partea Pampers, a agenţilor, sucursalelor, filialelor, partenerilor săi sau a unor furnizori de servicii terţi şi a directorilor, funcţionarilor şi angajaţilor lor respectivi.

Trimiţând adresa dvs. de e-mail în legătură cu evaluarea şi raportul dvs., sunteţi de acord ca Pampers şi furnizorii săi de servicii terţi să poată utiliza adresa dvs. de e-mail pentru a vă contacta în legătură cu statutul raportului dvs. şi în alte scopuri administrative.